Wanneer ik interesse heb in schilder- en tekenlessen bij Atelier van Wees, hoe kom ik dan in aanmerking voor een plek?

Wanneer u benieuwd bent naar of geïnteresseerd bent in de teken- en schilderlessen die Atelier van Wees aanbiedt, dan kunt u een mail sturen naar ateliervanwees@gmail.com.

 

Kan ik zomaar binnenwandelen bij Atelier van Wees?

Nee, u kunt niet zomaar langskomen voor een les. Wij maken graag met u een afspraak voor een proefles als u geïnteresseerd bent in lessen bij Atelier van Wees. Een proefles wordt ingeroosterd op het vaste lesmoment waarop u als leerling daadwerkelijk zou kunnen starten met het volgen van lessen.

 

Hoe schrijf ik mij in als leerling van Atelier van Wees?

Wanneer u een proefles hebt meegemaakt en u wilt graag starten met de lessen, dan overhandigen of sturen wij u een inschrijfformulier. 

 

Wat zijn de kosten van een proefles?

De proefles is gratis voor nieuwe cursisten die aansluitend aan de proefles besluiten verder te gaan en zich bij Atelier van Wees inschrijven. Voor mensen die na de proefles niet verder willen gaan met de lessen, wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

 

Voor hoelang schrijf ik mij in bij Atelier van Wees?

Wanneer u besluit mee te doen met de schilder- en tekenlessen van Atelier van Wees, dan schrijft u zich in eerste instantie in voor tenminste drie kalendermaanden. Hierna geldt en opzegtermijn van 1 kalendermaand.

 

Wanneer ik de lessen bij Atelier van Wees wil stopzetten, hoe gaat dit dan in zijn werk?

Indien u de schilder- en tekenlessen bij Atelier van Wees stop wilt zetten, dan dient uw opzegging vóór de eerste dag van de laatste kalendermaand dat u bij ons les wilt volgen bij ons binnen te zijn.

 

Moet ik materiaal aanschaffen wanneer ik teken- en schilderlessen volg bij Atelier van Wees?

Basaal tekenmateriaal voor de proefles en de eerste periode is aanwezig en hoeft u niet zelf aan te schaffen.

Wanneer u overstapt op andere technieken zoals schilderen, dan neemt u daar zelf het materiaal voor mee. In overleg met de docent kunt u bepalen wat handig is om aan te schaffen. Ieder doet dat naar eigen inzicht en budget.

 

Hoelang duurt een les bij Atelier van Wees?

Eén les duurt twee uur.

 

Hoe groot zijn de lesgroepen bij Atelier van Wees?

Dat hangt af van bezetting en opkomst. Een groep is in ieder geval niet groter dan 10 leerlingen.

 

Kunnen gemiste lessen worden ingehaald?

In principe kan een gemiste les niet ingehaald worden. Bij ziekte kunnen we kijken of er eventueel een plek beschikbaar is in een andere lesgroep, maar we kunnen zo'n plek niet garanderen. Het is niet mogelijk gemiste lessen op te sparen. Gemiste lessen komen te vervallen.

 

Hoe luidt de privacyverklaring, zoals Atelier van Wees die gebruikt?

Atelier van Wees, gevestigd aan Laan van Engelswier 13 te UTRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn de contactgegevens van Atelier van Wees?

http://www.ateliervanwees.com

Laan van Engelswier 13 UTRECHT

0681734671

E van Wees is de functionaris gegevensbescherming van Atelier van Wees Hij/zij is te bereiken via ateliervanwees@gmail.com

 

Privacyverklaring

Atelier van Wees, gevestigd aan Laan van Engelswier 13 te UTRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gegevensbescherming

E van Wees is de functionaris gegevensbescherming van Atelier van Wees

Hij/zij is te bereiken via ateliervanwees@gmail.com

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Atelier van Wees?

Atelier van Wees verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

 

Verwerkt Atelier van Wees bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ateliervanwees@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Atelier van Wees persoonsgegevens?

Atelier van Wees verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten aan u te leveren. Daarnaast verwerkt Atelier van Wees ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Is er bij Atelier van Wees sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Atelier van Wees neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier van Wees) tussen zit. Atelier van Wees gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: www.ing.nl

 

Hoe lang bewaart Atelier van Wees persoonsgegevens?

Atelier van Wees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar.

 

Deelt Atelier van Wees persoonsgegevens met derden?

Atelier van Wees verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atelier van Wees blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt Atelier van Wees?

Atelier van Wees gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe kan ik eventueel gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier van Wees en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ateliervanwees@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Atelier van Wees wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Atelier van Wees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ateliervanwees@gmail.com